de | en | fr | tr

Pasifev »Wohnen & Arbeiten«

Walter-Gropius-Strasse 22 • D-79100 Freiburg • Vox: (0761) 4568330
E-posta: post(at)passivhaus-vauban.de • Web: www.passivhaus-vauban.de
Fikir
Pasifev nedir? 
Neden Alternatif Sağlık Kavramı? 
Enerji Kavramı 
Araştırma Sonuçları 
Maliyet 
Birlikte üretme ünitesi 
Mimari 
Ev Sakinleri ve Sahipleri 
Yol Tarifi 
İnşaadaki Sanat 
İndirme (download) 
Datenschutz 
Sorumlu 
  

Fikir

  Kuzey Giriş Balkonu, 3. kat
  Laubengang Nord, 3. OG
  Büyültmek için resmin üzerine tıklayınız:1024 x 768
   
  Evin Batı Cephesi
  Westfassade
   
  Daire Girişi
  Wohnungseingang

Pasivev uçdeğer enerji tasarrufu için hazırlanmış bir yaşama alanıdır. Apartman şeklindeki ilk pasivev 1999'da, Freiburg im Breisgau, Almanya'da inşaa edilmiştir. "Passivhaus Wohnen & Arbeiten" projesi çerçevesinde, bu evlerde %79 birincil enerji tasarrufu (elektrik dahil) mümkün olup, bu tasarruf, geleneksel yöntemlerle inşaa edilen evlere nazaran sadece %7 ek masrafla elde edilebilmektedir. Tasarruf edilen enerjiden kazanılan miktar, bu %7 ek masrafı 10 ila 20 sene içerisinde telafi edebilmektedir.

Tarih

1995 senesinde, eski Fransız barakalarının "Quartier Vauban" başka bir şekilde yeniden inşaa edilmesinin gerektiğinin belli olduğu bir zamanda, bir biyolog Jörg Lange, ve bir mimar, Michael Gies, her gün iş yerlerinde birbirleriyle karşılaşıp kısa muhabbetler yapıyorlardı. (O zamanki iş yerlerini -şu anda var olmayan eski Fransız askeri barakası- Forum Vauban ile paylaşıyorlardı. Burası, Stadtteils Vauban meydana getirildiği yerdir.)

Michael Gies "Apartman şeklinde bir pasifev inşaa etmek istiyorum!" dedi - Ve Jörg Lange "Ben de bir evde sıhhiyet kavramını uygulamak istiyorum" diye ekledi. Ve her şey böyle başladı.

Fikir açıktı: Bu ev az masraflı, enerjiyi olabildiğince tasarruflu kullanan bir ev olmalıydı. -pasifev mimarisi-. Ayrıca, vakumlu tuvaletlerle donatılmalı, dışkı ve idrar (siyah su) biyogaz reaktörüne tanzim edilmeliydi. Bu reaktörün içinde, yemek pişirmede kullanılmak üzere biyogaz üretilecekti. Kalan pis su ise pis su arıtme sisteminde işlenicekti. Böylece bu ev atıksusuz ev.

olucaktı.

Bu evde iki ana kavram uygulandı: Benzinle çalışan birlikte üretme ünitesiyle donatılmış pasifev enerji kavramı, ve alternatif sıhhiyat kavramı.

Nispeten kısa bir zamanda, pasifev projesiyle ilgilenen pek çok insan ve yatırımcı bulundu. Hem Lange hem de Gies'in Freiburg'un "energi sahnesi" ndeki önemli yerinin bu kısa zamandaki büyük ilgideki payı önemlidir.

Forum Vauban'ın yardımıyla ilk toplantı gruplarından biri kuruldu. Bu toplantı grubu, inşaatın organizasyonunu eline almış mal sahiplerinden oluşmaktaydı. Bu grupta zaten bir mimar vardı, bundan sonra yapılacak şey projeye ortaklar bulmaktı. Fraunhofer-Güneş Enerjisi Enstitüsü, Martin Ufheil ile birlikte (şimdi solar inşaa'da) apartman şeklinde pasifev için araştırma projesi yürütmeye hazırdı. O zamalar -bildiğimiz kadarıyla- Almanya'da s4ira evler şeklinde pasifevler bulunmakla beraber, apartman şeklinde pasifev yoktu. Almanya'da örneği bulunmayan bu projeyi hayata geçirmede Darmstadt'daki Pasifev-Enstitüsü'nün büyük katkıları olmuştur.

Jörg Lange'nin
Alman- Çevre Vakfı'na ilettiği proje tasarılarınının ikisi de ödül almıştır:

Translation: Selin Devranoglu 2005